Zapsaná mediátorka

Mgr. Dita Bořilová

Naslouchám, nesoudím.

Bezpečně vás provedu

k nalezení řešení.

Mediace je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů

 Jedná se o mimosoudní řešení náročných situací, se kterými strany neumí samy pohnout a nestranná osoba v podobě mediátora zajistí, aby si navzájem řekly, co je pro ně důležité, aby pracovaly na komunikaci a pokusily se nalézt společně řešení. Cílem mediace je dohoda, která je pro všechny strany férová a přijatelná.

K dosažení dohody obvykle stačí dvě až tři setkání. Celý proces je mnohem levnější a efektivnější než soudní bitvy. Pokud klienti chtějí, připravím Mediační dohodu, která se po potvrzení soudem stává právně vymahatelným dokumentem.   

Dita Bořilová

Vytvořím bezpečné prostředí

Jako průvodce celým procesem zajistím, aby se všechny dotčené strany začaly poslouchat, aby měly možnost si říci, co si říci nedokázaly. V mnoha případech je pro ně velmi důležité vzájemné porozumění a velmi často také omluva.  

Všem klientům ve všech oblastech mediace po celou dobu pečlivě naslouchám a vedu je pevně a bezpečně, aby na konci mediace nalezli řešení, které oběma vyhovuje a souhlasí s ním.